ÚVOD  I   KURZY   I   ÚRADNÉ PREKLADY
Prečo si vybrať jazykovú školu
LEARN & GO ?
7 dôvodov
Venujeme Vám maximálny individuálny prístup
V procese výučby sa opierame o mnoho vyučovacích metód
Garantujeme najvyššiu úroveň profesionality
Jedinečné vyučovanie angličtiny
Ponúkame najlepšie ceny s možnostťou 2 splátok
Riadime sa heslom ´Odučiť ešte neznamená naučiť !
Na vyučovacích hodinách sa snažíme vytvárať priateľskú atmosféru
O nás
Jazyková škola LEARN & GO vznikla v roku 2007 za účelom poskytnúť kvalitné jazykové vzdelanie širokým vrstvám záujemcov o takýto druh vzdelávania v Snine a jej okolí. Táto stránka Vám ponúka prehľad kurzov otváraných v školskom roku 2011/2012, ich cien a iných podrobností. Snahou jazykovej školy LEARN & GO je uspokojiť vysoký záujem obyvateľov Sniny a jej okolia o výučbu cudzích jazykov prostredníctvom svojej ponuky jazykových kurzov pre rôzne vedomostné úrovne
Čo LEARN & GO ponúka
- širokú paletu kurzov pre rôzne vekové kategórie a vedomostné úrovne
- dynamické a pestré vyučovacie hodiny s priateľským prístupom vysokoškolsky vzdelaných pedagógov s niekoľkoročnou skúsenosťou v oblasti jazykového vzdelávania
- počet frekventantov v jednotlivých kurzoch umožnujúci čo najvyššiu možnosť vzájomnej interakcie medzi študentom a vyučujúcim
- variabilné metódy výučby cudzích jazykov zohľadňujúce potreby ich účastníkov
 
LEARN & GO
Mgr. Vavrinec Vass
Snina, Slovensko

0915 949 783

learnandgo@learnandgo.sk

www.learnandgo.sk
KONTAKT
Kurzy anglického jazyka pre každého
Vyberte si z ponuky aktuálnych kurzov pre školský rok 2011/2012
Jednotlivé kurzy budú otvorené na základe počtu prihlásených záujemcov

Informácie o spôsobe úhrady ceny kurzu:
Poplatok za jednotlivé kurzy je možné uhradiť jednorazovou platbou alebo si platbu rozdeliť na dve rovnaké časti.

V prípade jednorazovej platby je túto potrebné vykonať najneskôr do dvoch týždňov od začatia kurzu buť osobne do rúk vyučujúceho alebo bankovým prevodom na číslo účtu 0464032553/0900 s uvedením mena osoby navštevujúcej kurz.

V prípade dvoch splátok je potrebné prvú, polovičnú splátku uhradiť v deň nástupu do kurzu a druhú najneskôr do 7 týždňov od začatia kurzu jedným zo spôsobov uvedených vyššie.
  • Prihláste sa do Vami zvoleného kurzu ešte dnes. Stačí vyplniť prihlášku a my Vás budeme kontaktovať
  • Vaše otázky môžete zasielať na mailovú adresu learnandgo@learnandgo.sk alebo volať na telefónne číslo 0915 949 783
  • Zľavy: Všetci bývalí študenti získavajú zľavu 20 %
Copyright © 2007-2011 LEARN & GO. All Rights Reserved