ÚVOD  I   KURZY   I   ÚRADNÉ PREKLADY
Kurzy
Začiatok všetkých kurzov (1. stretnutie): 12. september 2011 o 16.00 v budove SPŠ, 2. poschodie

Aktuálna ponuka kurzov anglického jazyka:
Copyright © 2007-2011 LEARN & GO. All Rights Reserved
Názov kurzu
Trvanie kurzu
Cena
Poznámka
Kurz AJ pre deti a tínedžerov (rozdelenie do skupín podľa veku)
14 týždňov / 2x 60 min
100 €
V cene kurzu sú zahrnuté: učebnica, sada audio CD, kopírované a iné doplnkové materiály
Kurz AJ pre úplných začiatočníkov
14 týždňov / 2x 90 min. príp. 3x 60 min
120 €
V cene kurzu sú zahrnuté: učebnica, sada audio CD, kopírované a iné doplnkové materiály
Kurz AJ pre mierne pokročilých
14 týždňov / 2x 90 min. príp. 3 x 60 min
120 €
V cene kurzu sú zahrnuté: učebnica, sada audio CD, kopírované a iné doplnkové materiály
Kurz AJ pre pokročilých (gramaticko-konverzačný kurz)
14 týždňov / 2x 90 min. príp. 3 x 60 min
120 €
V cene kurzu sú zahrnuté: učebnica, sada audio CD, kopírované a iné doplnkové materiály
Vyberte si z ponuky aktuálnych kurzov pre školský rok 2011/2012.

Jednotlivé kurzy budú otvorené na základe počtu prihlásených záujemcov.

Informácie o spôsobe úhrady ceny kurzu:

Poplatok za jednotlivé kurzy je možné uhradiť jednorazovou platbou alebo si platbu rozdeliť na dve rovnaké časti.

V prípade jednorazovej platby je túto potrebné vykonať najneskôr do dvoch týždnov od začatia kurzu buť osobne do rúk vyučujúceho alebo bankovým prevodom na číslo účtu 0464032553/0900 s uvedením mena osoby navštevujúcej kurz

V prípade dvoch splátok je potrebné prvú, polovičnú splátku uhradiť v deň nástupu do kurzu a druhú najneskôr do 7 týždňov od začatia kurzu jedným zo spôsobov uvedených vyššie.

Zľavy: Všetci bývalí študenti získavajú zľavu 20 %.