ÚVOD  I   KURZY   I   ÚRADNÉ PREKLADY
Úvod
Jazyková škola LEARN & GO vzniká za účelom poskytnúť kvalitné jazykové vzdelanie širokým vrstvám záujemcov o takýto druh vzdelávania v Snine a jej okolí. Táto stránka Vám ponúka prehľad kurzov otváraných v školskom roku 2011/2012, vrátane učebných osnov jednotlivých kurzov, ich cien a iných podrobností. Snahou jazykovej školy LEARN & GO je uspokojiť vysoký záujem obyvateľov Sniny a jej okolia o výučbu cudzích jazykov prostredníctvom svojej ponuky jazykových kurzov pre rôzne vedomostné úrovne.

Ako už vyplýva zo samotného názvu jazykovej školy, jej cielom je poskytnúť jazykové vzdelanie s dôrazom na pragmatizmus, t.j. uplatnenie znalosti jazyka v konkrétnych životných situáciách, aj vzhladom na možnosti, ktoré vyplývajú z členstva v Európskej Únii. Jej prispením sa, dúfame, podarí našich študentov ešte viac priblížiť predstave moderného Európana.

Garanciou profesionálneho prístupu je zakladateľ súkromnej jazykovej školy LEARN & GO, Mgr. Vavrinec Vass, ktorý je tiež hlavným vyučujúcim v kurzoch anglického jazyka. Mgr. Vavrinec Vass ukončil štúdium v odbore anglický jazyk – pedagogika na Prešovskej Univerzite. Jeho doterajšie skúsenosti z pedagogickej praxe sú zárukou profesionality a kvality výučby v ponúkaných kurzoch.

Vyučovanie v kurzoch súkromnej jazykovej školy LEARN & GO prebieha v priestoroch Strednej priemyselnej školy, 2. poschodie vľavo v učebni C4.

Čo jazyková škola LEARN & GO ponúka:

 •     širokú paletu kurzov pre rôzne vekové kategórie a vedomostné úrovne
 •     dynamické a pestré vyučovacie hodiny s priatelským prístupom vysokoškolsky vzdelaných pedagógov s niekolkoročnou skúsenosťou
                  v oblasti jazykového vzdelávania
 •     počet frekventantov v jednotlivých kurzoch umožnujúci čo najvyššiu možnosť vzájomnej interakcie medzi študentom a vyučujúcim
 •     variabilné metódy výučby cudzích jazykov zohladňujúce potreby ich účastníkov
 •     rôznorodé cieľové zameranie jednotlivých jazykových kurzov:
                       vyvážený rozvoj štyroch jazykových zručností – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie
                       zameranie na odlišné oblasti cudzieho jazyka: gramatika, slovná zásoba, konverzácia,
                       príprava na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka, príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
                       doučovanie, resp. doplnujúce vyučovanie prispôsobené konkrétnym požiadavkám záujemcov
                       po úspešnom zaradení do siete súkromných jazykových škôl osvedčenie o absolvovaní stupňa jazykového vzdelania

7 dôvodov prečo si vybrať jazykovú školu LEARN & GO

 1. Venujeme Vám maximálny individuálny prístup. Odpovieme na každú Vašu otázku v maximálnej možnej miere. Na otázku ´Prečo je to v jazyku takto ?´ nepoznáme odpoveď ´Lebo je to tak.´
 2. V procese výučby sa opierame o kombináciu mnohých vyučovacích metód a didaktických postupov, čím sa vyučovacie hodiny stávajú pestrými a zábavnými.
 3. Na rozdiel od ostatných vzdelávacích inštitúcií podobného zamerania v našom meste Vám garantujeme najvyššiu úroveň pedagogickej profesionality založenú na odbornosti, mnohoročnej skúsenosti a zanietenosti pre otázky súvisiace s výučbou cudzích jazykov a cudzím jazykom samotným.
 4. Bezkonkurenčné spektrum ponúkaných jazykov: okrem „klasických“ kurzov sú v ponuke aj novinky – kurz TALK ! zameraný iba na konverzáciu a kurz SENIOR venovaný aj skôr narodeným záujemcom.
 5. Taktiež Vám (vzhladom na časovú dotáciu a kvalitatívnu úroveň) ponúkame najlepšie ceny s možnostťou 2 splátok.
 6. Riadime sa heslom ´Odučiť ešte neznamená naučiť!´. Sme zárukou, že z jednotlivých kurzov si odnesiete vedomosti v rozsahu obsahovej ponuky kurzu.
 7. Na vyučovacích hodinách sa snažíme vytvárať priateľskú atmosféru, čím proces výučby robíme príjemným a efektívnym.
Copyright © 2007-2011 LEARN & GO. All Rights Reserved