ÚVOD  I   KURZY   I   ÚRADNÉ PREKLADY
Úradné preklady
Copyright © 2007-2011 LEARN & GO. All Rights Reserved
Potrebujete preložiť úradné doklady, dokumenty či listiny z/do anglického jazyka, ako napríklad rodný list, sobášny list, vysvedčenie, diplom, rôzne potvrdenia, rôzne druhy zmlúv, rôzne výpisy či odpisy,  súdne rozhodnutia, žiadosti apod.?

Už nemusíte chodiť ďaleko!

Mgr. Vavrinec Vass Vám ponúka svoje služby ako jediný "súdny" prekladateľ (prekladateľ s úradnou pečiatkou prekladateľa) z/do anglického jazyka v okrese Snina zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.


Typy bežne prekladaných dokumentov:

úradné listiny všetkých druhov
faktúry/kúpne zmluvy
všetky typy zmlúv
vysvedčenia
účtovné uzávierky
diplomy
výpisy z obchodného registra
technické preukazy
výpisy známok
certifikáty
rodné listy
doložky o zhode
sobášne listy
odhlášky
úmrtné listy
výpisy, odpisy z registra trestov
doklady o odb. spôsobilosti